1. Condiții de utilizare 
Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul la acest Site și utilizarea lui sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați în totalitate, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Carnivorurban.ro sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, va rugăm să părăsiți acest Site.

2. Proprietatea intelectuală
Proprietatea Conținutului Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele, logo-uri și imaginile ("Conținut") care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Carnivorurban.ro sau al altor entități cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conținutului".

3. Modul de utilizare a conținutului site-ului 
Carnivorurban.ro acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții: Puteți descarcă Conținutul, însă doar pentru utilizare personal ă și ne-comercială și cu condiția de a va conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut; Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al administratorilor Carnivorurban.ro; Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încalcă în alt mod legea. Carnivorurban.ro va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă Carnivorurban.ro să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului. Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Confidențialitate
Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu normele GDPR în vigoare. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate că neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanțiilor
Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și va este oferit "ca atare" fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie această expresă sau implicită.

6. Exonerarea de Răspundere
Utilizarea acestui site este în totalitate în responsabilitatea dumneavoastră. Carnivorurban.ro și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezultă din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului sau. Carnivorurban.ro nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o dauna sau viruși care ar putea să va infecteze computerul sau alte bunuri în urmă accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți
Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Carnivorurban.ro. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. Carnivorurban.ro nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, Carnivorurban.ro își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri: Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți; Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare; Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop; Nu oferă o securitate adecvată; Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; Sunt licențioase sau calomnioase. De asemenea, Carnivorurban.ro nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul.

8. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare
Carnivorurban.ro poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea trebuie să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate. Este interzisă utilizarea acestui site pentru a poștă sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Carnivorurban.ro va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau vor ordona administratorilor să dezvăluie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale, sau solicita ca Dumneavoastră sa Întrerupeți utilizarea site-ului în situația nerespectării Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului sau. Nu veți considera Carnivorurban.ro răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva Carnivorurban.ro drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare. Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Carnivorurban.ro, afiliații, directorii sau managerii, nici agenții săi sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

9. Legislație aplicabilă și Jurisdicție
Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România.
Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.